Var vill ÄEF ligga på Arnsteins trappa?

Arnsteins trappa: InformationKonsultationDialogInflytandeMedbeslutande 

Var önskar ÄEF att vi ska ligga på stegen? Var önskar medborgarna att ÄEF ska ligga? En fråga vi kan ställa till föreningsmedlemmarna! 

Arne Person

Jag fick idag ett mejl från Lindholmen Science Park med titeln ” En fullspäckad höst för Visual Arena.  

De har under hösten en seminarieserie.
Det första mötet ägde rum 30 september och finns nu på Youtube att ta del av.
Medverkande: Kim Lantto; Konsument och medborgarservice
Erik Hasson Stadsbyggnadskontoret  Göteborg
Anders Logg Digital Twin Cities Centre Chalmers
Monica Ek Visual Arena

Hur kan digitala tvillingar främja utvecklingen  

https://youtu.be/RUUi80Ce7TE 

Värdefullt att ta del av med tanke på utvecklingen av ÄEF och för att stärka medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen.
Kommunen tycks ha stora ambitioner för medborgarna att bli delaktiga.

Frågor och synpunkter vid ÄEFs möte om Redegatans Planprogram 25/10 2021

Vid mötet och presenterades Planprogrammet för Redegatan av ÄEFs Anders Ellegård och Flemming Nilausen, eftersom ansvariga för programmet på Fastighetskontoret hade avböjt deltagande. (Presentationen finns att ladda ner här). Efter presentationen gavs mötesdeltagarna tillfälle till frågor och synpunkter, vilka besvarades eller kommenterades av ÄEF efter bästa förmåga, trots planprogrammets oklarhet på flera punkter.  Vi visade också kort Stadsbyggnadskontorets  presentation från samrådet.

Anders Ellegård till vänster och Flemming Nilausen vid mötet. Foto: Frank Palm

Mycket behöver ordentliga svar: Om antalet lägenheter, höjd på byggnader och hur det går med grönområdet. Det råder också osäkerhet kring trafik-, skol- och parkeringssituationer. Vad har faktiskt sagts till fastighetsägare och hur tänker man sig omfånget på idrottsanläggningar? Som det är nu verkar det inte bli så mycket idrott. Bostadsrättsföreningen på Redebacken verkar bli inklämt av höga byggnader, Carnegie Äng riskerar att skuggas, och Påvelundsskogen naggas i kanten.

 • Här följer deltagarnas frågor och synpunkter.
  ÄEF:s kommentarer är kursiverade.
 • Det är inte höghus vi behöver här ute, vi behöver ju radhus och villor för att behålla skatteunderlag till exempel. Barnfamiljer vill inte bo så där.
  Det med radhus och villor kan vi nog glömma. Det här är för värdefull mark för att inte bygga på höjden. Kommunen vill ha en viss mängd lägenheter.
 • Var befinner vi oss i processen och var bör vi komma in?
  Fastighetskontoret har yttrat sig över samrådsprocessen som Fastighetsnämnden sedan har bordlagt efter att ÄEF, bland andra, skrivit till politikerna i hopp om just bordläggning. Om och när det blir ett godkännande följer planprogram och därefter detaljplan. Vi är i den processen nu. Inget att vänta på.
 • Att släppa in ytterligare trafik i ett gammalt villaområde som redan är tyngt av Södra skärgårdens trafik, är det ett vettigt sätt att argumentera för ännu fler lägenheter? Det vettiga är att begränsa antalet planerade lägenheter!
 • Vad sägs om äldreboende?
  Äldreboende finns med i planen.
 • Vore det inte bra att skriva en debattartikel i Göteborgs-Posten?
  Ja! ropade deltagarna. ÄEF meddelade att vi har funderat på saken men inte riktigt kommit fram till vilket sammanhang eller tidpunkt detta är lämpligt.
 • Vad säger nämnderna nej till i översiktsplanen, varför bordlades frågan igen?
  Troligen bordlades frågan i september på grund av at det var kort tid att sätta sej in i den. Bordläggningen 18 oktober kan förhoppningsvis bero på ÄEFs brev till politikerna, men vi vet inte.

Här kom ett inspel från Fastighetsnämndens ordförande Mats Ahdrian (KD) som satt i publiken tillsammans med Catrin Bengtsson (M), ersättare i nämnden: ”Vi bordlade på grund av att vi fått klart för oss att samrådsförfarandet inte fungerat och berörda sannolikt inte fått relevant information.” Ahdrian beskrev planen som en gammal idé som nuvarande politiska majoritet bör ha respekt för. Att sen planen förändrats, inkluderande större exploatering, gör att de inblandade får försöka komma ”hyfsat överens”. Ahdrian gjorde också klart att Fastighetsnämnden bara kan ta beslut om de markdelar som ägs av kommunen. Däremot kan nämnden ”skicka signaler” till Byggnadsnämnden, exempelvis med önskan om försiktighet med grönområden.

Mats Ahdrian (KD) gjorde ett uppskattat inlägg i diskussionen. Foto: Frank Palm
 • Är det något som kommer att rivas i området?
  Nästan alltihop: Seldéns, Optimera (gamla Örns), Wästerläkarna, det mesta.
  Wästerläkarna tror vi äger sin fastighet så de ser kanske till att få lokaler i nybygget eller ger sig av. Sea Sea hade ingen aning om planerna, men är ju bara hyresgäster. Seldéns flyttar kanske till ett mer tillgängligt industriområde.
 • Hur ser tidsperspektivet ut?
  Vi kan räkna med ett antal år innan det blir allvar, kanske fyra-fem. Blir det många överklaganden kan det ta ända upp till tio år.
 • Bostadsrättsföreningen Redegatan vittnar om att de fått planer med olika besked från kommunen: Vad har de för strategi när de ger oss information som upprepat skiljer sig från föregående?
  Det kan man fråga sig …
 • Det är redan nu trafikproblem vid Påvelundsskolan när barn ska hämtas och lämnas. Och vid idrottsföreningarna finns det idag bara några få parkeringsplatser. Dessutom är idrotts-klubbarna för barn fulltecknade sedan länge. Vill de bygga ut för att kapaciteten för barn är underdimensionerad idag?
  Nja, önskan verkar inte vara att bygga ut för barnens möjligheter till idrott utan hellre för lägenheter och äldreboende. I ett tidigare skede var det ju snarast fråga om en elitarena, knappast för barnen. Kanske med parkering under jord.
 • Hur tror de att de ska bygga ”grönt” och skapa god miljö? När Gnistängstunneln är avstängd så är Fågelvägen alternativet för trafiken. Det innebär bland annat att det inte går att komma ut från Carnegie Äng på grund av köerna. Situationen är orimlig. För att inte tala om hur illa kollektivtrafiken fungerar, i synnerhet på somrarna.
  Att alla som åker kollektivt och ska besöka området ska kliva av vid Tranered innebär också att det knappast blir någon utlovad fin entré till området. I planen räknar man med att i stort sett alla som har anknytning till Redegatsområdet kommer att cykla …
  Apropå bygga grönt; stadsparken som utlovas som kompensation för att ta en bit av naturområdet är 45 x 45 meter; ett litet område som säljs in som ett stort plus.
 • Är miljöpartiet med på detta?
  ÄEF är politiskt neutralt, vi bryr oss inte om vilka politiska partier som eventuellt stödjer våra inspel. Vi vill bara att det ska bli bra för alla som bor här.
 • Från början var det 1 200 lägenheter, som i nästa plan ökades till 1 300. Varför?
  För att de som ska bygga skall få ihop sina kalkyler, inklusive en rimlig avans.
 • Hur blev Älvsborg en mellanstad efter att tidigare ha betraktats som utkant?
  Det vet vi inte. Något planorgan tycks ha bestämt detta för att kunna bygga tätare. Det är inget vi kan göra något åt, vi försöker göra så gott det går trots att vi nu är mellanstad.