Integritetspolicy

Information om hur Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) behandlar personuppgifter. Vår webbplatsadress är: http://www.aef.nu.

Vad är ändamålet med att behandla personuppgifter?
ÄEF behandlar uppgifter om namn, adress, telefon- och mobilnummer, e-postadress och betaldatum. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna behandla din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos ÄEF. Medlemskapet är det avtal som innebär att du får tillgång till den verksamhet som ÄEF bedriver med utgångspunkt från våra stadgar.

Vem är personuppgiftsansvarig?
ÄEF är personuppgiftsansvarig och styrelsen för ÄEF är ansvarig för att behandlingen av personuppgifter sker på korrekt vis.

Hur hanteras uppgifterna?
Personuppgifterna behandlas av utsedda personer. ÄEF strävar efter att hantera och lagra uppgifterna på ett säkert och effektivt sätt med hänsyn till verksamheten. ÄEF delar inte personuppgifter med någon annan organisation.

Hur sker ändringar?
Det är viktigt att du som medlem meddelar ÄEF när dina uppgifter ändras. Det är angeläget att uppgifterna är korrekta och felaktigheter kommer att rättas snarast.

Hur begär jag information som jag har rätt till?
Du har rätt att begära information om dina personuppgifter hos ÄEF och att få uppgifterna rättade om så behövs. Observera att ÄEF enbart sparar personuppgifter som ÄEF bedömer behövs för organisationens verksamhet. Skicka en undertecknad begäran till oss om du önskar få information om de uppgifter som gäller dig.

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter som lämnas i samband med medlemsansökan eller senare, samt uppgifter som på annat vis stödjer verksamheten sparas under den tid du är medlem samt under den längre tid som behövs för verksamheten. 
Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Efter avslutat medlemskap
Om du väljer att avsluta medlemskapet hos ÄEF behöver vi ändå behålla dina personuppgifter upp till ett år eller i vissa fall längre tid. Detta för att vi ska kunna administrera avslutandet av ditt medlemskap, till exempel fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under en tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört.

Akismet
Vi använder Akismet anti-skräppost-tjänst. Informationen vi samlar in är kommentatorns IP-adress, användaragent, hänvisare och webbplats-URL (tillsammans med annan information som tillhandahålls direkt av kommentatorn såsom dess namn, användarnamn, e-postadress och själva kommentaren).

Sammanfattningsvis
ÄEF hanterar medlemsinformation enbart för att administrera medlemsavgifter och hantera utskick till sina medlemmar.
ÄEF:s medlemsinformation som omfattar namn, adress, telefon- och mobilnummer, e-postadress och betalningsinformation lagras på ett säkert sätt, aldrig längre än nödvändigt och lämnas inte ut till 3:e part.
En medlem äger alltid ”rätten att bli glömd”, dvs. att bli borttagen från ÄEFs register.