Ny skola vid Nya Varvet och bostäder längs Långedragsvägen

(31/5 2022) Källfelts byggnads AB har begärt förprövning av utbyggnad av Nya varvsskolan samt bostäder längs Långedragsvägen. Byggnaderna kommer delvis att ligga på den gamla GAIS-.planen vid Nya Varvsallén. En del av marken ägs av kommunen, som gått in som medsökande.

En förprövning har gjorts, och kommunen har utgivit ett tjänsteutlåtande där man är positiv, dock med förbehåll att byggnaderna tar hänsyn till natur- och kulturmiljö, liksom att bullerfrågor kan lösas.

Nedan bilder samt länkar till dokument.

02_Forprovningsrapport (1)

Tjänsteutlåtande Ny Nyavarvsskola mm