Inlägg

Ny förskola vid Hagen

Inbjudan till samråd om förskolan vid Hagens Prästväg ÄEF har fått en inbjudan till samråd, men vid styrelsemötet bestämde vi att vi inte har några särskilda synpunkter att anlägga på denna plan. Men kanske någon Läs mer…

Vision för Saltholmen

Saltholmen är det närmsta man kan komma till skärgården utan att åka båt. Där finns park, utsiktsplats, kallbad och en gammal tennisbana. Men den har förfallit. Promenadvägarna är eroderade och ojämna, delen mot spårvagnshållplatsen är Läs mer…

Utvidgad GC-väg Röda Sten-Nya varvet

GC-vägen mellan Röda Sten och Nya varvet är alldeles för smal, och alltför många måste samsas om den. Vi föreslår att den utvidgas med en spång på utsidan, enbart för promenörer, och att den befintliga Läs mer…

Ny bebyggelse Toredammen

Planerna för utökning av bebyggelsen i Toredammsområdet, Stengetsgatan och Tigerstigen, tog sin början 2012 med en markanvisning för förtätning med 60 – 80 lägenheter i det befintliga området. Skandia Fastigheter och Stadsbyggnadskontoret har dock under Läs mer…

Årsmöte 8 april 18.oo

Årsmötet börjar som vanligt klockan 18.00 med årsmötesförhandlingar och andra formalia innan vi får information och diskussioner med Henrik Munck af Rosenschöld (D) om deras syn på Saltholmens framtid. Vi hinner också med fika och Läs mer…

GOD JUL & NYTT ÅR

ÄEF´s nittionde år går mot sitt slut och julen står för dörren. Höstmötet med tillhörande tårtkalas blev välbesökt, ca. sjuttio personer deltog i firandet som bestod i en resumé över föreningens verksamhet under de gångna åren Läs mer…