Redegatan, nya bostäder, service mm

Enligt Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-09, §54, pågår planering inför samråd om program för Redegatan inom stadsdelen Älvsborg. Här kan man bland annat läsa att ”Förväntat tillskott om 1300 bostäder, 40 småhus, 150 förskoleplatser och en bostadsnära park i Påvelunds naturområde”.

Redegatan ingår nu i Startplan 2021, vilket torde betyda att planeringen tar fart. Om vi tittar på området som redovisas på den (dåliga) kartan så sträcker det sej hela vägen från Torgny Segerstedtsgatan-Fågelvägen och långt in i grönområdet vid motionsslingan. Här tycks också idrottsanläggningarna som vi har noterat under fliken ”Påvelunds idrotsscenter” ingå.

Vi i ÄEF ställer oss särskilt tveksamma till formuleringen angående ”Måluppfyllelse”:

Planen bidrar med bostäder och verksamheter och kompletterar med flerbostadshus i ett område som idag domineras av enbostadshus

Vem efterfrågar en sådan komplettering? Och har vi inte redan ett våldamt ökat inslag av flerbostadshus i området – t ex Toredammsprojektet som tycks växa över alla bredder.

I Startplan 2021 finns inte mycket konkret om vad som pågår eller kan förväntas, men det kommer väl efterhand information som vi skall försöka hålla koll på. Ärendet kallas ”0725/19 (obs Dnrprogram) Etapp 1 ur Program Redegatan, bostäder och service mm.”, och skall syfta till att bygga 250 bostäder. Antagligen är det ett ”program” eftersom det är flera objekt som skall ingå.

Den låga byggnaden i förgrunden innehåller för närvarande Hemköp och stadsdelsnämnd

Planer för påbyggnad av gamla teleskolan och bakom Hemköp och stadsdelskontoret

Åter till Projektsidan.