Promenadstråk vid Röda Sten

20/6: Park – och Naturnämnden bordlägger med flera yrkanden.

Förslaget att bordlägga till efterträdande nämnd bifölls. Än är alltså inte allt hopp ute.

De yrkanden som inkom visas nedan.

D:

S, V M och Fi:

23/5: Park- och Naturnämnden bordlägger utan kommentar

Vid sitt sammanträde 23/5 2022 bordlade nämnden förslaget utan information om vad man tänkte sej förändras till nästa gång. Protokollet nedan.

Park- och Naturförvaltningen rekommenderar avslag!

Förebärande resursbrist och omorganisering föreslår tjänstemännen i förvaltningen att förslaget inte genomförs. Hela texten bifogas nedan. I skrivande stund är det dock inte klart vad politikerna bestämde.

Källfelt positiva

Vi pratade med Källfelt den 16 juni, och de var mycket positiva , trots att deras område får intrång som man möjligen kan ana på den andra och tredje nya visionsbilden nedan. Förslaget får dock inte lägga hinder för deras utvecklingsplaner för området.

Park och naturnämnden positiv!

Park- och naturnämndens beslut den 24 maj 2021 innebar att förvaltningen skall utreda vidare och återkomma till nämnden vid senare tillfälle. Protokollet finns här.

Nya visionsbilder

Tillgång till stranden
Från stranden västerut. Vi har rivit cementkuren vid gamla grinden
Vid den smala hålvägen. Tyvärr måste vi använda lite av Källfelts mark för att få plats.

16/2 Målet nått den 12/2

Nytt försök eftersom Trafiknämnden inte verkar ha tagit detta på allvar

Brev från ÄEF till Trafiknämnden 2019-04-29

Trafiknämnden

Göteborgs Stad

Box 2403

403 16 Göteborg

Älvsborg 29 april 2019

Ang. GC-väg Röda Sten till Nya Varvet

Gång- och Cykelvägen mellan Röda Sten och Älvsborg är ett av få ställen där man kan njuta av närheten till älven och utsikten över inloppet utan att behöva bana sig väg mellan parkerade bilar eller kommersiella anläggningar.

Det är en väg som uppskattas av många, promenörer, dagisbarn, pique-niquare och cyklister. Detta skulle inte vara något problem, om vägen var bred och varje grupp hade sin del. Men som det är samsas alla på en smal remsa asfalt, med irritation och missämja som följd.

Älvsborgs Egnahemsförening vill därför framföra förslaget att komplettera nuvarande väg med en robust träspång på utsidan. Då kunde spången reserveras för gångtrafikanter av olika slag, och den nuvarande vägen kunde lämnas till cyklisterna. De skulle då vara åtskilda av den existerande cementväggen, och inte riskera att störa varandra. Se bifogade utkast.

Vid den lilla sandstranden skulle spången gå nära vägen i ovankanten av stranden, med breda trappor eller rentav en ramp för tillgänglighet till stranden. På detta sätt skulle spången inte skymma havsutsikten eller hindra tillgången till strandkanten.

Spången skulle vara försedd med rikligt med bänkar för sol-och vinddyrkare. Det är viktigt att den byggs av trä, som är ett lätt och flexibelt material och som dessutom binder kol under hela sin livslängd som kan vara avsevärd.

Vi hemställer att Trafiknämnden snarast undersöker möjligheterna till denna förbättring, kanske genom att ge Trafikkontoret i uppdrag att utreda det.

Vi skulle uppskatta att få en kontaktperson för ärendet och står gärna till tjänst för en mer detaljerad diskussion om förslaget.

Med vänlig hälsning

Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård

Ordförande

Tel: 0739 875 606 Cc: Trafikkontoret, Göteborgs stad

Trafikkontoret svarade 2019-05-10:

Hej Anders,

Jag har fått ärendet angående ert förslag om en bättre miljö för gående och cyklande vid Röde sten.
Det är en vacker illustration på en lösning som säkert skulle bli mycket uppskattad bland Göteborgarna.

Jag ska höra mig för internt på kontoret hur vi ska hantera detta önskemål och om det finns möjlighet att studera det närmare.
Som du säkert förstår så finns det många projekt som konkurerar om kontorets investeringsmedel och utredningsresurser.

Jag får återkomma till dig när jag vet mer om hur vi ska hantera det.

Med vänliga hälsningar

NN
Trafikplanerare, Samhällsplanering  GÖTEBORGS STAD
Trafikkontoret

Åter till Projektsidan