Årsmöte 2022

ÄEF årsmöte 19 april 2022

Årsmötet hölls kl 19:00 i stora salen i församlingshemmet vid Älvsborgs kyrka, och ett fyrtiotal medlemmar trotsade det vackra vårvädret och infann sej.

Raimo Lindström lotsade vant årsmötet till ett lyckligt genomförande.

Vi avtackade två styrelsemedlemmar: PO Rydén och Bengt Eriksson, och välkomnade två nya: Hannes Vedin och Agneta Andersson. Anders Ellegård omvaldes till ordförande.

På kryss med Taube” framfördes av trubaduren Martin Bagge och skriftställaren David Anthin. Nedan några bilder.

Nöjda mötesdeltagare lyssnade till Martin Bagge, sång och gitarr. Foto Frank Palm
”Hand o’er your money, be quick you big damn fool!” (Ur Karl-Alfred och Ellinor av E.Taube) Foto Frank Palm
”Karl-Alfred frågar vad ska du med den?”. (Ur Karl-Alfred och Ellinor av E.Taube) Foto Frank Palm
Ordförande Anders Ellegård är Ägaren till den koster (Flory) som Martin och David kryssat med, upp och ner för Bohuskusten. Anders blev också omvald till ordförande för ytterligare ett år. Foto Frank Palm

Alla medlemmar fick material inför årsmötet sig tillskickat i god tid innan mötet.