Årsmöte 2024

Älvsborgs Egnahemsförening håller årsmöte den 25 mars 2024 kl 19:00 i församlingshemmet, Älvsborgs kyrka.

Vi hälsar er välkomna till årsmötet 2024 med följande agenda:

  1. Mötets öppnande, introduktion, säkerhetsfrågor (Ordförande Anders Ellegård)
  2. Formellt årsmöte enligt bifogad dagordning (Förslag: Raimo Lindström)
  3. Information från Älvsborgs amfibieförband (Amf 4)

Om ni har några yrkanden som behöver behandlas på årsmötet, skicka in dem skriftligt till ordförande@äef.nu eller ta upp dem på muntligt på mötet.

Styrelsen har inga frågor som speciellt skall tas upp på årsmötet, och vi har hittills inte fått in några yrkanden från medlemmarna. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2025 ska vara 150:- kr per år och hushåll.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård

Ordförande

Inbjudan, dagordning, verksamhetsberättelse, förslag på styrelse och revisionsberättelse finns att ladda ner via länkarna i texten.

Ekonomirapporterna har endast skickats ut till medlemmar.