Årsmöte 2023

Älvsborgs Egnahemsförening håller årsmöte den 4 april 2023 kl 19:00 i församlingshemmet, Älvsborgs kyrka.

Vi hälsar er välkomna till årsmötet 2023 med följande agenda:

  1. Mötets öppnande, introduktion, säkerhetsfrågor (Ordförande Anders Ellegård)
  2. Formellt årsmöte enligt bifogad dagordning (Förslag: Raimo Lindström)
  3. Ändring: Fleming Nilausen (ÄEF) funderar på ÄEFs framtid
  4. Kaffe och mingel
  5. Göteborg växer. Reflektioner kring tidsanda, kulturmiljö och relationen mellan det lokala och det centrala. Fredrik Rosenhall

Om ni har några yrkanden som behöver behandlas på årsmötet, skicka in dem skriftligt till ordförande@äef.nu eller ta upp dem på muntligt på mötet.

Styrelsen har inga frågor som speciellt skall tas upp på årsmötet, och vi har hittills inte fått in några yrkanden från medlemmarna. Styrelsen har beslutat att föreslå att medlemsavgiften kvarstår vid 100:- kr per år.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård

Ordförande

Inbjudan, dagordning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns att ladda ner via länkarna i texten.

Ekonomirapporterna har endast skickats ut till medlemmar.