Nya parkeringsplatser på fyllet vid Långedrag-Hinsholmen

Februari 2021: Parkeringsbolaget har många åtgärder på gång. Här finns en länk till deras information.

April 2020: Byggnadsnämnden biföll förslaget att bygga ”tillfälliga” parkeringsplatser vid Långedrag. Se längst ner på sidan här.

Göteborgs Stads Parkeringsbolag (P-bolaget)  ansökte den 18 december 2019 om ”tillfälligt” bygglov för ytterligare parkeringsplatser på fyllet. Anläggningsarbetena skall påbörjas redan den förste april 2020. Det var endast de närmast berörda grannarna som erbjöds möjlighet att yttra sig, och de fick bara två veckors betänketid (till 2020-01-27). På grund av våra kontakter med boende i Älvsborg kom ärendet till vår kännedom. Vi är emot denna utveckling, och skickade en inlaga till Stadsbyggnadskontoret:

ÄEF inlaga i Ärende BN 2019-010405

En närboende har också sammanställt synpunkter i ärendet:

Synpunkter kring bygglov 2020-01-19 3

för den särskilt intresserade finns dessa handlingar på Stadbyggnadskontoret:

Handlingförteckning Bygglov.pdf

Ansökan bygglov 191218 p.pdf

L-10-1-001.pdf

L-31-1-001.pdf

L-51-1-001.pdf

Principlösning Dagvattenhantering.pdf

Beskrivning och Avvecklingsplan 191218.pdf

Ur föredragningslistan: Förslag till bifall i Byggnadsnämnden
Fast när man går till stadsbyggnadskontoret så kommer man bara tillbaks till ovanstående protokoll. Var finns beslutet? Vad blev beslutet?

Åter till Projektsidan.