Långedragsskolan

28 april 2020

Den 19 mars hade arbetena fortskridit storartat

Från Fortgatan österut
Från Patrullgatan norrut
Från Patrullgatan/Kanotgatan

I januari 2020 pågick anläggningsarbetena för fullt:

Från Fortgatan/Stävgatan österut 20200115
Från Patrullgatan norrut 20200115
Från Dingegatan västerut 20200115

Nya Långedragsskolan fick bygglov 3 oktober 2018. Det har godkänts av Mark- och Miljödomstolen och innebär att byggnaden blev 26 cm lägre än ursprungligen planerats. Nedan lite information från ett möte med föräldraföreningen. Sist en presentation för eventuell nedladdning som sammanställts av Marie Berg, projektledare för skolan.

Skolan är utformad på ett bra och ändamålsenligt sätt, enligt föräldraföreningen. De är nöjda med ritningarna. Ändamålsenlig byggnad, i princip samma footprint som tidigare. Ingen lekyta/rastyta på taket, enbart lärarledda uteklassrum på taket.

Upptagningsområdet till skolan kommer vara oförändrat från tidigare. Dock kan årskullarna variera. Behoven/barnkullarna i området är generellt sett större än tidigare.

Tidigare bildade Gamla Långedragsskolan, med ungefär 100 elever, tillsammans med Nya Långedragsskolan en enhet. Det är ca. 600 m mellan skolorna. Eleverna från Gamla Långedragsskolan (åk4-6) gick denna sträcka till matsal och ldrott på Nya Långedragsskolan varje dag.

Innan rivningen 2016 bestod skolorna av följande antal klasser (detta var uppskattningar gjorda av föräldrarna men med viss osäkerhet):

Nya Långedragsskolan: Fsk-åk3, sammanlagt 6 eller 7 klasser.

Gamla Långedragsskolan: åk4-6, 3 klasser. All idrott, bamba men även vissa lektioner skedde dock på Nya Långedragsskolan även för eleverna i åk4-6.

”Nya” Nya Långedragsskolan kommer ha samtliga årskurser: Fsk-åk6, sammanlagt 240 elever (9 el. 10 klasser?)

Gamla Långedragsskolan blir då enbart Förskola (dagis), för ca 90 barn (5 avdelningar).

Åter till Projektsidan.