17/11 2020: Protokoll från ÄEFs årsmöte 2020 på distans

ÄEFs årsmöte på distans avslutades den 2 november. Protokollet fördes vid styrelsemöte 10 november, och har publicerats som inlägg på hemsidan. Samtidigt hölls konstituerande styrelsemöte där vi fördelade poster inom styrelsen. Dessa finns att se under fliken ”ÄEF Styrelse” på hemsidan.

4/11 2020: ÄEFs årsmöte på distans avslutat

Så har vi då hållit årsmötet på distans. Det blir ju väldigt annorlunda, ingen acklamation, ingen fika ingen pausmusik. Men vad skall man göra?

Som ordförande tackar jag för de synpunkter som har kommit in. Jag återkommer i rapporteringen av årsmötet och hur vi behandlar dessa och hur vi går vidare. Detta kommer att ske som utskick till medlemmarna så att alla kan ta del. Jag kommer också att lägga ut information är på hemsiden.

19/10 2020: ÄEFs årsmöte på distans

På grund av corona-pandemin ställde vi tills vidare in årsmötet som ursprungligen planerades till 2 april. Styrelsen beslutade 17/9 2020 att hålla årsmötet på distans istället.

Årsmötet hålls öppet från 19/10 till 2/11 2020. Medlemmarna är välkomna med inlägg per brev eller email. Styrelsen kommer att redovisa dessa och förslag på åtgärder i ett medlemsutskick efter avslutat årsmöte. De som vill kan också få sina synpunkter publicerade som inlägg här på hemsidan.

Årsmöteshandlingar skickades ut med vanlig post till samtliga medlemmar (f.n. 313, alltså något fler än vad det står i handlingarna). De finns även att hämta här nedan:

Anders Ellegård, Ordförande ÄEF

Ännu inte Medlem? Inga problem. Betala årsavgiften till bankgironummer 5159-2152 innan mötet.  Glöm inte att ange eget namn och adress på talonger eller i informationsfält vid databetalning.