Vattensalamander vid Toredammen!

En Större vattensalamander räddades den 21 maj av en naturintresserad boende på Tigerstigen. Den hade irrat sej ner i en cykelnedgång och kunde inte komma upp på egen hand. Den Större vattensalamandern är fridlyst. Detta visar på de naturvärden som hotas vid ytterligare exploatering av området. Runt Toredammen finns även många insekter vilket lockar fåglar, såsom Tornseglare, Hussvala, Ladusvala, Bofink, Trädgårdsångare, Lövsångare, Koltrast, Björktrast, Järnsparv, Gråsparv, Gärdsmyg, Större Hackspett, Gröngöling, Spillkråka, förutom de vanliga småfåglarna.

Vi motsätter oss ytterligare byggnation på denna biotop som har stor mångfald, och där många kräldjur övervintrar i området där bygglov utfärdats utan minsta insikt om hotade naturvärden. Där det lever flera sorters grodor, den mindre– och den större –vatten salamandern som är helt fridlyst!

Större vattensalamander ( Triturus cristatus ) Källa Wikipedia

Anders Ellegård, ordförande, ÄEF