Götaälvgatan – Flaggstyrmannen

Här skulle det byggas ett sexvåningshus med butiker i bottenplan och lägenheter högre upp. Efter diverse turer verkar det som om det enbart blir bostadsrättslägenheter.

I oktober 2019 började man riva det befintliga huset. Huset byggdes 1790 som corps de logis i Mollösund. 1904 plockades huset på Mollösund ner och flyttades till Långedragsvägen 161 där  byggnaden återuppfördes men i mindre storlek. Det fick namnet Ville Bergsgården. Man kan läsa mer om detta i Västra Frölunda Hembygdsförenings årsbok 2019.

Åter till Projektsidan