Tånguddens hamn

Februari 2023: Nytt bygglov söks för baracker

Bygglov för ”tillfälliga kontorsbyggnader” söktes av Fortifikationsverket på marken till Göteborgs Garnison (f.d. KA4). Tillstånd erhölls under 2020, men nu söker man nytt bygglov efter byte av entreprenör. Det verkar dock röra sig om barackliknande logement, snarare än kontorsbyggnader, för vilket kontor har 14 sovrum? Barackerna skall ligga längst ner på garnisonens område mot Tånguddens båtuppläggningsplats. Det är fråga om baracker (55*25 meter)i en våning som ni kan se nedan.

Ev. synpunkter skall vara inne hos Stadsbyggnadsnämnden senast förste mars 2023.

Fasader
Planritning

2021

Vi har försökt att hålla koll på vad som händer, men det har varit magert. Det finns en fastställd detaljplan, och uppgifter att man har sökt ett tillfälligt (5 år) bygglov för byggnader inom området. Men vi har för närvarande (våren 2021) inga detaljer.

Åter till Projektsidan.