Bostäder vid Toredammen

Det har funnits önskemål om att ändra stadens plan för en del av skogsområdet vid Toredammen från allmän plats park till bostadsområde, för att bygga tre grupper med radhus. Stadsbyggnadskontoret behandlade ansökan vid sitt möte den 19 december 2023 och avslog ansökan. Motivering framgår av den bifogade ärendebeskrivningen.

Posted in Uncategorized and tagged , .