Gångväg mellan Ängholmsbron och Styrbordsgatan på gång!

Efter att ha varit beslutat sedan sju år tillbaks har kommunen nu gjort en studie på hur denna gångväg skulle kunna utformas. Sakägare har blivit informerade, så det dröjer väl ett slag innan man kommer igång. Vi visar några arbetsskisser på hur det skulle kunna se ut på vår sida Ängholmsbron-Styrbordsgatan,.

Posted in Uncategorized.