Bostäder vid Toredammen

Det har funnits önskemål om att ändra stadens plan för en del av skogsområdet vid Toredammen från allmän plats park till bostadsområde, för att bygga tre grupper med radhus. Stadsbyggnadskontoret behandlade ansökan vid sitt möte den 19 december 2023 och avslog ansökan. Motivering framgår av den bifogade ärendebeskrivningen.

Buss 91 Test av mindre bussar

Den 12/1 2024 testade Västtrafik att köra med två modeller av mindre buss i den skarpa kurvan vid Sjögångens hållplats. Diskussionerna jag hörde när jag gick förbi var att den ena passade bättre än den andra. Lovande eftersom de inte sa att ”det här går inte”. Så vitt jag vet är planen fortfarande att börja köra under våren 2024. Det blir kanske i samband med tidtabell-bytet i juni eftersom det i diskussionerna finns en idé att det kan behövas tätare turen med mindre bussar.

Villaliv i Älvsborg – ÄEFs höstaktivitet 2023

Föreläsning med Kerstin Gunnemark, professor emerita i etnologi

Via köp av gamla villor förverkligar många sina husdrömmar. Återbruk har blivit trendigt under 2000-talet. Kerstin Gunnemark berättar utifrån sin bok Villaliv i Ekebäck (2022) om nya och tidigare villaägare. Vad visste de om denna del av Älvsborg innan de flyttade dit? Varför ville de bo där? Nybyggargenerationen levde ofta knapert i början av 1900-talet, de följdes av konstnärer och vänstersympatisörer som värnade om den småskaliga miljön i mitten av seklet. Även om villorna står kvar idag, har vardagsliv och livsstilar omdanats i takt med tiden och nya generationer av invånare.

Välkommen!

ÄEF vill vara sakägare i kultur- och miljöfrågor i vår stadsdel

När ÄEF gjorde välargumenterade invändningar mot att bebygga grönområdet på Billingen (vid Nya Varvet) avfärdades dessa av Mark- och miljödomstolen. Detta eftersom ÄEF inte ansågs ha ”kulturfrågor” som viktigaste ämnesområde. Det var givetvis en patetisk undanflykt för att slippa göra faktiska bedömningar av våra argument, och för att planerna skall kunna ha sin gång.

Men vi i ÄEF ger oss inte så lätt. Vi har skrivit ett brev till Mom-domstolen som du hittar här. Vi återkommer med utvecklingen. Själva domen hittar du här.

Lägga ner Roddföreningens hållplats – nej tack!

Vi nås via pressen av förslag att lägga ner Roddföreningens hållplats. Det tycker vi är en dum och dålig idé, och har tillskrivit Västtrafik, Spårvägen, diverse politiker (Attenius, Magnusson och Wannholt) samt GP. Brevet hittar du här.

Om ni också tycker det är en dålig idé att lägga ner Roddföreningen, skriv en rad till ordforande@aef.nu . Om vi blir tillräckligt många kan vi skicka ett nytt brev med en massa namnunderskrifter.

Var i Älvsborg bor du?

Vi hittade en gammal karta över Älvsborgs municipalsamhälle där gränser och namn på stadsdelar var utsatta. Vet du själv i vilken stadsdel du bor? De flesta bor i alla fall inte i Långedrag.

Kolla in kartan på här.