Villaliv i Älvsborg – ÄEFs höstaktivitet 2023

Föreläsning med Kerstin Gunnemark, professor emerita i etnologi

Via köp av gamla villor förverkligar många sina husdrömmar. Återbruk har blivit trendigt under 2000-talet. Kerstin Gunnemark berättar utifrån sin bok Villaliv i Ekebäck (2022) om nya och tidigare villaägare. Vad visste de om denna del av Älvsborg innan de flyttade dit? Varför ville de bo där? Nybyggargenerationen levde ofta knapert i början av 1900-talet, de följdes av konstnärer och vänstersympatisörer som värnade om den småskaliga miljön i mitten av seklet. Även om villorna står kvar idag, har vardagsliv och livsstilar omdanats i takt med tiden och nya generationer av invånare.

Välkommen!

ÄEF vill vara sakägare i kultur- och miljöfrågor i vår stadsdel

När ÄEF gjorde välargumenterade invändningar mot att bebygga grönområdet på Billingen (vid Nya Varvet) avfärdades dessa av Mark- och miljödomstolen. Detta eftersom ÄEF inte ansågs ha ”kulturfrågor” som viktigaste ämnesområde. Det var givetvis en patetisk undanflykt för att slippa göra faktiska bedömningar av våra argument, och för att planerna skall kunna ha sin gång.

Men vi i ÄEF ger oss inte så lätt. Vi har skrivit ett brev till Mom-domstolen som du hittar här. Vi återkommer med utvecklingen. Själva domen hittar du här.

Lägga ner Roddföreningens hållplats – nej tack!

Vi nås via pressen av förslag att lägga ner Roddföreningens hållplats. Det tycker vi är en dum och dålig idé, och har tillskrivit Västtrafik, Spårvägen, diverse politiker (Attenius, Magnusson och Wannholt) samt GP. Brevet hittar du här.

Om ni också tycker det är en dålig idé att lägga ner Roddföreningen, skriv en rad till ordforande@aef.nu . Om vi blir tillräckligt många kan vi skicka ett nytt brev med en massa namnunderskrifter.

Var i Älvsborg bor du?

Vi hittade en gammal karta över Älvsborgs municipalsamhälle där gränser och namn på stadsdelar var utsatta. Vet du själv i vilken stadsdel du bor? De flesta bor i alla fall inte i Långedrag.

Kolla in kartan på här.

Möte om detaljplan för Långedrags båtvarv

ÄEF sammankallade ett möte angående planen att bygga bostäder på platsen för Långedrags båtvarv. Våra frågor:

  • Har processen skötts på ett transparent och gediget sätt?
  • Är slutsatserna av olika undersökningar (miljö, trafik, allmänintresse etc) väl grundade och korrekta?
  • Är det rimligt att kommunen skjuter till allmän mark för att möjliggöra maximal exploatering?
  • Tillgodoser byggandet av dessa bostäder något viktigt behov i kommunen?
  • Tillgodoser planen allmänhetens tillgång till vattenområdet?
  • Tillgodoser planen behovet av havs- och vattenrelaterade aktiviteter och verksamheter?
  • Skapar planen en attraktiv och intressant miljö för göteborgare och besökare?

Ett 50-tal intresserade deltog i mötet. En sammanfattning av diskussionerna finns här.

Vi har lagt upp mängder av dokument angående planen:

Själva planen och underlagen finns här.

Annan information finns här.

ÄEFs sida om Långedrags båtvarv finns här.

Höstmöte 2022

ÄEFs höstmöte i Långedragsskolan 14 november

blev mycket välbesökt med ca 100 deltagare. Fredrik Rosenhall (ÄEF) höll ett uppskattat föredrag om bebyggelsen i Älvsborg, och Mats Ahdrian (KD) bidrog med hur en politiker kan se på saken. Ett kortare referat av diskussionen med Mats Ahdrian nedan.

Deltagarna fick sitta ända upp i trappen. Foto Annica Starfalk

Noter tagna av Anders Ellegård (ÄEF), med reservation för missuppfattningar.

Fråga från deltagare:

Vad tycker politiken om parkeringarna på Saltholmen?

Mats Ahdrian (Mats Ahdrian ):

För oss i staden är parkeringar inte det bästa man kan göra rent ekonomiskt. Vi skulle kunna sälja marken till andra ändamål och för pengarna skulle vi kunna flytta bilarna till öarna med helikopter, eller bygga ett parkeringshus i Alingsås, och ta folket dit med helikopter.

Men vill vi det? Kommunen strävar inte bara efter att tjäna så mycket pengar som möjligt på all mark vi äger. Vi vill också att det skall bli en rimlig utveckling.

Fråga från deltagare:

Finns det plats för fler småhus i Älvsborg?

Mats Ahdrian:

Vi är öppna för exploatörsdrivna planer.

Påstående från deltagare:

Tjänstemännen i kommunen är rädda för att göra fel. De gör hellre ingenting.

Mats Ahdrian:

Ledarskapet i staden är katastrofalt på många ställen.

Fråga/Påstående från deltagare:

Saltholmen är en katastrof, med parkeringar i strandnära lägen. Men det är också problem med trafiken. Och Fixfabriken? Ett stort hål där det nu inte skall byggas.

Mats Ahdrian:

Vi måste skilja på Fixfabriken och Bussgaraget. Bussgaraget är fortfarande stadens mark. Vi hade en utvecklare som fick problem med finansieringen, därför stannade det.

Påstående från deltagare:

Vi är några som har försökt skapa en byggemenskap för ett stort hus vid Talattagatan. Fastighetskontoret var positivt, så vi gick vidare. Men när vi kom med konkretare planer sa Fastighetskontoret nej, trots att det är många som vill ha ett sådant hus, med servicelägenheter och annat. ÄEF skulle kunna driva detta.

Mats Ahdrian:

Byggemenskap skulle kunna fungera här ute. För staden är det inte viktigt att få bäst betalt för marken, utan att något bra blir gjort.

Påstående från deltagare:

Hela området här i Älvsborg är småhusbebyggelse. Det skulle vara hemskt med höghus här. Håll det småskaligt!

Mats Ahdrian:

Det tycker jag också. Det måste vara balans i att bygga högt och bevara befintlig bebyggelse. Men inget kommer att hända på fyra år.