Höstmöte 2022

ÄEFs höstmöte i Långedragsskolan 14 november

blev mycket välbesökt med ca 100 deltagare. Fredrik Rosenhall (ÄEF) höll ett uppskattat föredrag om bebyggelsen i Älvsborg, och Mats Ahdrian (KD) bidrog med hur en politiker kan se på saken. Ett kortare referat av diskussionen med Mats Ahdrian nedan.

Deltagarna fick sitta ända upp i trappen. Foto Annica Starfalk

Noter tagna av Anders Ellegård (ÄEF), med reservation för missuppfattningar.

Fråga från deltagare:

Vad tycker politiken om parkeringarna på Saltholmen?

Mats Ahdrian (Mats Ahdrian ):

För oss i staden är parkeringar inte det bästa man kan göra rent ekonomiskt. Vi skulle kunna sälja marken till andra ändamål och för pengarna skulle vi kunna flytta bilarna till öarna med helikopter, eller bygga ett parkeringshus i Alingsås, och ta folket dit med helikopter.

Men vill vi det? Kommunen strävar inte bara efter att tjäna så mycket pengar som möjligt på all mark vi äger. Vi vill också att det skall bli en rimlig utveckling.

Fråga från deltagare:

Finns det plats för fler småhus i Älvsborg?

Mats Ahdrian:

Vi är öppna för exploatörsdrivna planer.

Påstående från deltagare:

Tjänstemännen i kommunen är rädda för att göra fel. De gör hellre ingenting.

Mats Ahdrian:

Ledarskapet i staden är katastrofalt på många ställen.

Fråga/Påstående från deltagare:

Saltholmen är en katastrof, med parkeringar i strandnära lägen. Men det är också problem med trafiken. Och Fixfabriken? Ett stort hål där det nu inte skall byggas.

Mats Ahdrian:

Vi måste skilja på Fixfabriken och Bussgaraget. Bussgaraget är fortfarande stadens mark. Vi hade en utvecklare som fick problem med finansieringen, därför stannade det.

Påstående från deltagare:

Vi är några som har försökt skapa en byggemenskap för ett stort hus vid Talattagatan. Fastighetskontoret var positivt, så vi gick vidare. Men när vi kom med konkretare planer sa Fastighetskontoret nej, trots att det är många som vill ha ett sådant hus, med servicelägenheter och annat. ÄEF skulle kunna driva detta.

Mats Ahdrian:

Byggemenskap skulle kunna fungera här ute. För staden är det inte viktigt att få bäst betalt för marken, utan att något bra blir gjort.

Påstående från deltagare:

Hela området här i Älvsborg är småhusbebyggelse. Det skulle vara hemskt med höghus här. Håll det småskaligt!

Mats Ahdrian:

Det tycker jag också. Det måste vara balans i att bygga högt och bevara befintlig bebyggelse. Men inget kommer att hända på fyra år.

Från styrelsemötet 8/11: ÄEF-aktiviteter under november

Vi diskuterade framför allt våra kommande aktiviteter för att engagera fler och få mer kunskap om vad medlemmar och andra boende i Älvsborg vill driva för frågor.

Inför mötet den 14 november i Långedragsskolan beslutade vi att ha en kampanj med utdelning av vår nya folder. Den kommer att dyka upp i många (1800) brevlådor mellan 9 och 12 november. Normalt utskick till medlemmar kommer vi också att ha, via brev, mail och sms.

Vi bestämde också att ha en ”torg”-kampanj utanför våra största mataffärer, Coop på Käringberget och ICA Nya Varvet, den 26 november. Då kommer några av oss i styrelsen att stå utanför i regnet och vara till hands för diskussioner och eventuellt dela ut några ytterligare broschyrer.

Från ÄEFs styrelsemöte 3 oktober

Vi planerar en höstaktivitet i form av en diskussion om stadsdelens utveckling någon gång i november.

Vi diskuterade också hur vi skall få veta vad medlemmarna tycker, och även här kommer någon aktivitet att ske senare i höst. Tills dess är såklart alla välkomna med inspel via hemsidan eller med mail till ordforande@aef.nu

Dessutom har vi beslutat att göra en ny trycksak som vi kan dela ut på strategiska ställen och använda vid kampanjer.

Mer information kommer här och i utskick till medlemmarna.

Grönplan Göteborg

Park- och naturförvaltningen har värkt fram något de kallar en grönplan för Göteborg. För oss i Älvsborg är det väl närmast värt att notera att Påvelundsskogen, Billingen (som nu skall exploateras), och Skärvallsberget är med. Dessutom kulturmiljöer i gamla Långedrag, samt på norra sidan Hinsholmskilen.

Hela planen (105 sidor)  kan ni kolla in här: Grönplan Göteborg 07_220620.

Förbättrad GC-väg Röda Sten – Nya Varvet fortfarande möjlig!

SD yrkade bifall till förslaget direkt.
D yrkade bordläggning till efterträdande nämnd (dvs efter valet), men tyckte att förslaget var bra och borde genomföras.
M, S, V och Fi stödde D, förebärande resursbrist hos P&N.

Och det blev bordäggning.

Det är alltså bara L och M som inte uttryckt sitt stöd ännu, men det verkar ju som om det finns ett hopp om genomförande efter valet.

Inkomna yrkanden finns på Rödastensidan.

Bra GKSS!

Mycekt bättre meddelande angående piren i Långedrag. Lite synd att man inte får sola och bada vid riggningsbryggan bara, det var mycket omtyckt.

Parkslide vid Kungssten

Vi har noterat att den lömska växten Parkslide har nästlat sig in i vårt område. Den finns redan etablerad längs cykelbanan vid Kungssten, men också nere på Nya Varvet och vid vändslingan i Långedrag, med flera platser. En styrelsemedlem har tillskrivit Park- och Naturförvaltningen angående detta, se vår sida om Parkslide. Här finns också en länk till Naturvårdsverket om vad man kan och får göra. Det viktigaste verkar vara att inte underlätta för den att sprida sig ytterligare genom ovarsam hantering.

GC-väg Röda Sten – Nya Varvet bordlagd igen

Trots att detta är en relativt billig och enkel åtgärd som ingen är emot har Park- och Naturnämnden inte orkat bifalla förslaget vid sitt sammanträde den 23 maj 2022.

Det kom tydligen upp vid nämndsammanträdet 25 april, men bordlades då, med den något förvånande informationen att det tidigare behandlats den 23 maj!

Vi får väl ta ett tag till och försöka påverka politikerna att verkligen försöka göran något.

Alla som känner någon politiker, eller själva är det uppmanas att agera!