Res med nya linje 91X

Trafikinformation från Västtrafik

Hej,
Sedan i höstas har vi behövt dra in hållplatserna mellan Krokebacksgatan och Rengatan för linje 91 på grund av att vägen varit för smal för att kunna trafikera på ett säkert sätt. Vi har jobbat intensivt med att få till en lösning och från den 22 april kan du resa med en ny, tillfällig linje vid namn 91X.

Linje 91 kör mellan Kungssten och Käringberget via Torgny Segerstedsgatan och stannar på Fågelvägen i båda riktningar. Nya linje 91X kör från Kungssten via Fågelvägen, Krokebacksgatan, Skogsrydsgatan, Sjögången, Tångudden, Toredamm och Rengatan tillbaka till Kungssten. Linjen kör endast i en riktning och byte mellan linjerna sker i Kungssten eller vid Fågelvägen.

Du kan resa med 91X på vardagar mellan klockan 05:30-20:00. I rusningstrafik går den var 15:e minut. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundservice. 

Kontakta kundservice

Skogsrydsgatans busshållplats är nu färdig och bussen 91X börjar gå den 22 april 2024.

Buss 91, april 2024 samt slutet av 2025

Klippt från Margareta Lagerstedts inlägg i Facebook-gruppen Aktuellt i Hagen den 13 mars. Margareta skrev till Västtrafik om buss 91 och fick följande svar.

”Hej Margareta !

Planen är att kunna sätta in en ersättande linje mellan Kungssten och runt Tångudden i en slinga från och med slutet av april. Linjen planeras att köra mellan cirka kl. 06.00 och 20.00, måndag till fredag och eventuellt även dagtid på helgen.

Den ersättande linjen kommer att rulla fram tills man får levererat nya ”normalbussar till linje 91. Detta lär dessvärre inte bli av av förrän våren/sommaren 2025.

Ordinarie linje 91 mellan Frölunda Torg och Järntorget kommer inte åter till området förrän slutet på 2025.

Önskar dig en trevlig kväll.”

Hamza
Utredning
0771-41 43 00
Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde
Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873
www.vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik

Bostäder vid Toredammen

Det har funnits önskemål om att ändra stadens plan för en del av skogsområdet vid Toredammen från allmän plats park till bostadsområde, för att bygga tre grupper med radhus. Stadsbyggnadskontoret behandlade ansökan vid sitt möte den 19 december 2023 och avslog ansökan. Motivering framgår av den bifogade ärendebeskrivningen.

Buss 91 Test av mindre bussar

Den 12/1 2024 testade Västtrafik att köra med två modeller av mindre buss i den skarpa kurvan vid Sjögångens hållplats. Diskussionerna jag hörde när jag gick förbi var att den ena passade bättre än den andra. Lovande eftersom de inte sa att ”det här går inte”. Så vitt jag vet är planen fortfarande att börja köra under våren 2024. Det blir kanske i samband med tidtabell-bytet i juni eftersom det i diskussionerna finns en idé att det kan behövas tätare turen med mindre bussar.

Villaliv i Älvsborg – ÄEFs höstaktivitet 2023

Föreläsning med Kerstin Gunnemark, professor emerita i etnologi

Via köp av gamla villor förverkligar många sina husdrömmar. Återbruk har blivit trendigt under 2000-talet. Kerstin Gunnemark berättar utifrån sin bok Villaliv i Ekebäck (2022) om nya och tidigare villaägare. Vad visste de om denna del av Älvsborg innan de flyttade dit? Varför ville de bo där? Nybyggargenerationen levde ofta knapert i början av 1900-talet, de följdes av konstnärer och vänstersympatisörer som värnade om den småskaliga miljön i mitten av seklet. Även om villorna står kvar idag, har vardagsliv och livsstilar omdanats i takt med tiden och nya generationer av invånare.

Välkommen!

ÄEF vill vara sakägare i kultur- och miljöfrågor i vår stadsdel

När ÄEF gjorde välargumenterade invändningar mot att bebygga grönområdet på Billingen (vid Nya Varvet) avfärdades dessa av Mark- och miljödomstolen. Detta eftersom ÄEF inte ansågs ha ”kulturfrågor” som viktigaste ämnesområde. Det var givetvis en patetisk undanflykt för att slippa göra faktiska bedömningar av våra argument, och för att planerna skall kunna ha sin gång.

Men vi i ÄEF ger oss inte så lätt. Vi har skrivit ett brev till Mom-domstolen som du hittar här. Vi återkommer med utvecklingen. Själva domen hittar du här.

Bevara Roddföreningens hållplats!

2024-05-17: Västtrafik planerar att lägga ned Roddföreningens hållplats. Skälen man anför är flera:

  1. Det är för få passagerare
  2. Man kan spara 1 minut i tidtabellen
  3. Platsen är för kort för de nya 45-metersvagnarna

Vi i Älvsborgs Egnahemsförening har motsatt oss detta med följande argument:

  1. De boende på Vässingsö (Ängholmsgatan, Västerhavsvägen, Pejlingsgatan, Rodergatan, Styrbordsgatan, Regattagatan, Babordsgatan, delar av Saltholmsgatan) får mycket längre till kollektivtrafik.
  2. Detta drabbar särskilt passagerare som ungdomar och körkortslösa äldre.
  3. Även om utrymmet är kort är det sannolikt väldigt sällan som hela 45-metersvagnen behöver använda hela sin längd.
  4. Hållplatsen fungerar som en dämpning av hastigheten på Saltholmsgatan.

Dessutom är ju väntkuren vid Roddföreningen den enda återstående av de ursprungliga, och dessutom kulturskyddad.

Men vi har bara fått intetsägande och irrelevanta svar från Västtrafik enligt ovan, varför vi nu anser att vi får försöka lägga mer kraft bakom orden och visa att det är inte bara en ensam förening som protesterar, utan att ett stort antal personer är berörda.

Vi ber er därför skriva på en namnlista med kravet att Roddföreningen skall få vara kvar. Det är viktigt att ALLA i ett hushåll skriver under, eftersom alla kan behöva åka spårvagn vid olika tillfällen. Vad som behövs är namn och adress.

Ni kan också skriva på genom att skicka namn och adress till: sekreterare@aef.nu så fyller vi i en lista.

Bästa hälsningar Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård, styrelsens sekreterare www.äef.nu

Lägga ner Roddföreningens hållplats – nej tack!

2023-0902: Vi nås via pressen av förslag att lägga ner Roddföreningens hållplats. Det tycker vi är en dum och dålig idé, och har tillskrivit Västtrafik, Spårvägen, diverse politiker (Attenius, Magnusson och Wannholt) samt GP. Brevet hittar du här.

Om ni också tycker det är en dålig idé att lägga ner Roddföreningen, skriv en rad till ordforande@aef.nu . Om vi blir tillräckligt många kan vi skicka ett nytt brev med en massa namnunderskrifter.