Res med nya linje 91X

Trafikinformation från Västtrafik

Hej,
Sedan i höstas har vi behövt dra in hållplatserna mellan Krokebacksgatan och Rengatan för linje 91 på grund av att vägen varit för smal för att kunna trafikera på ett säkert sätt. Vi har jobbat intensivt med att få till en lösning och från den 22 april kan du resa med en ny, tillfällig linje vid namn 91X.

Linje 91 kör mellan Kungssten och Käringberget via Torgny Segerstedsgatan och stannar på Fågelvägen i båda riktningar. Nya linje 91X kör från Kungssten via Fågelvägen, Krokebacksgatan, Skogsrydsgatan, Sjögången, Tångudden, Toredamm och Rengatan tillbaka till Kungssten. Linjen kör endast i en riktning och byte mellan linjerna sker i Kungssten eller vid Fågelvägen.

Du kan resa med 91X på vardagar mellan klockan 05:30-20:00. I rusningstrafik går den var 15:e minut. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundservice. 

Kontakta kundservice

Skogsrydsgatans busshållplats är nu färdig och bussen 91X börjar gå den 22 april 2024.
Posted in Uncategorized.