Karta över stadsdelar i Älvsborgs municipalsamhälle

Vi hittade en gammal karta över Älvsborgs municipalsamhälle. Den är odaterad, men troligen från mellankrigstiden eftersom KA4 (numera Göteborgs garnison) inte verkar lika hemligt som Oscar IIs fort. Notera också att Gnistängen räknades till Nya varvet, troligen eftersom ”gnisten” dvs radiostationen då fortfarande var i bruk.

För att det skall vara enklare att se de olika stadsdelarnas namn har vi förtydligat kartan nedan och satt ut gränser och namn. Det är oklart hur väl befästa dessa var bland invånarna. Hur många säger till exempel att de bor i Söderhagen, istället för Carnegie äng? Bor man numera i Johannelund eller Källängen? Noteras kan också att Långedrag är en väldigt liten stadsdel, och inte som nu i alla fall i mäklarkatalogerna i stort sett allt som ligger utanför Kungsten.