Buss 91 Test av mindre bussar

Den 12/1 2024 testade Västtrafik att köra med två modeller av mindre buss i den skarpa kurvan vid Sjögångens hållplats. Diskussionerna jag hörde när jag gick förbi var att den ena passade bättre än den andra. Lovande eftersom de inte sa att ”det här går inte”. Så vitt jag vet är planen fortfarande att börja köra under våren 2024. Det blir kanske i samband med tidtabell-bytet i juni eftersom det i diskussionerna finns en idé att det kan behövas tätare turen med mindre bussar.

Posted in Uncategorized and tagged , , .