16/3 Byggnadsnämnden har godkänt Toredammsutbyggnaden!

Byggnadsnämnden godkände planen 16 mars 2021

Byggnadsnämnden i Göteborg beslöt vid mötet den 16 mars att fastställa Stadsbyggnadskontorets och Skandias planförslag som du debatterats ett par år. Endast Demokraterna röstade emot. Ett värdefullt område för Göteborg med blandad villabebyggelse och flerfamiljshus som kommer att skadas av en omåttligt stor exploatering. Älvsborg  är en trivsam stadsdel som successivt vuxit fram under  100 år. 

Se mer information på Toredammsidan

Älvsborgs Egnahemsförening

Styrelsen

Bengt Boman/Adjungerad

Posted in Uncategorized.