19/3 2021 Årsmötet startar

Årsmötet 2021 startar den nittonde mars. Det betyder att alla medlemmar senast denna fredag skall ha fått årsmöteshandlingarna antingen per vanligt brev eller som e-brev. Möteshandlingarna finns också här på sin egen sida, utom den ekonomiska redovisningen som vi tycker enbart medlemmar har rätt att ta del av. Om någon medlem saknar hela eller delar av handlingarna ber jag er kontakta mej.

Årsmötet hålls öppet till den nionde april (9/4 2021).

Alla medlemmar är välkomna att tills dess inkomma med förslag och kommentarer som kommer att publiceras här och behandlas på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet. Vi hoppas alla att vi kan träffas personligen nästa år!

Anders Ellegård

Ordförande

Posted in Uncategorized.