7/3 Bengt Boman: Toredamm i Byggnadsnämnden 16 mars

Hej alla Toredammsintressenter!

Många av er har säkert noterat att ärendet efter över ett år hos Fastighetskontoret nu slutligen verkar komma upp i Byggnadsnämnden den 14 mars.

Det betyder med största sannolikhet att de antar Stadsbyggnadskontorets förslag så som vi lärt känna det sedan versionen 2019, dvs omkring 215 lägenheter i påbyggnad av Stengetsgatan och nya hus utmed Långedragsvägen och Hästeviksgatan.  Därtill genomfartsgata och förskola i parkområdet på berget.  Inte bra för oss boende i området.

ÄEF´s alternativ om ca. 70 lägenheter är avsevärt bättre och acceptabelt både för de som bor på Stengetsgatan och oss villaägare i omgivningarna. Ett nollalternativ är svårt att motivera politiskt.

När beslutet är taget och protokollet justerat någon gång i slutet av mars går det förstås att överklaga till Länsstyrelsen / Mark och Miljödomstolen för att få frågan prövad. Det är då mycket viktigt att så många som möjligt av de närmast kringboende gör sina röster hörda under den tid man har på sig. Särskilt boende på Bisamgatan,  Ekorregatan och Långedragsvägen. Men skriv och ring gärna till Byggnadsnämndens ledamöter och gör din röst hörd!

Det finns en del rättsfall där planer har underkänts av liknande skäl som i detta fall.

Tala med dina grannar, särskilt i detta närområde, det är inte alla som tidigare har anmält intresse så att de får detta meddelande. Om du inte redan är medlem i ÄEF, bli gärna det, allt du behöver veta finns på www.äef.nu. Vill du engagera dig i föreningen, kontakta gärna mig, sammankallande i valberedningen. Det är snart årsmöte….gör det nu!

Bengt Boman, Toredammsansvarig ÄEF

Posted in Uncategorized.