19/3 2021 Årsmötet startar

Årsmötet 2021 startar den nittonde mars. Det betyder att alla medlemmar senast denna fredag skall ha fått årsmöteshandlingarna antingen per vanligt brev eller som e-brev. Möteshandlingarna finns också här på sin egen sida, utom den ekonomiska redovisningen som vi tycker enbart medlemmar har rätt att ta del av. Om någon medlem saknar hela eller delar av handlingarna ber jag er kontakta mej.

Årsmötet hålls öppet till den nionde april (9/4 2021).

Alla medlemmar är välkomna att tills dess inkomma med förslag och kommentarer som kommer att publiceras här och behandlas på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet. Vi hoppas alla att vi kan träffas personligen nästa år!

Anders Ellegård

Ordförande

16/3 Byggnadsnämnden har godkänt Toredammsutbyggnaden!

Byggnadsnämnden godkände planen 16 mars 2021

Byggnadsnämnden i Göteborg beslöt vid mötet den 16 mars att fastställa Stadsbyggnadskontorets och Skandias planförslag som du debatterats ett par år. Endast Demokraterna röstade emot. Ett värdefullt område för Göteborg med blandad villabebyggelse och flerfamiljshus som kommer att skadas av en omåttligt stor exploatering. Älvsborg  är en trivsam stadsdel som successivt vuxit fram under  100 år. 

Se mer information på Toredammsidan

Älvsborgs Egnahemsförening

Styrelsen

Bengt Boman/Adjungerad

7/3 Bengt Boman: Toredamm i Byggnadsnämnden 16 mars

Hej alla Toredammsintressenter!

Många av er har säkert noterat att ärendet efter över ett år hos Fastighetskontoret nu slutligen verkar komma upp i Byggnadsnämnden den 14 mars.

Det betyder med största sannolikhet att de antar Stadsbyggnadskontorets förslag så som vi lärt känna det sedan versionen 2019, dvs omkring 215 lägenheter i påbyggnad av Stengetsgatan och nya hus utmed Långedragsvägen och Hästeviksgatan.  Därtill genomfartsgata och förskola i parkområdet på berget.  Inte bra för oss boende i området.

ÄEF´s alternativ om ca. 70 lägenheter är avsevärt bättre och acceptabelt både för de som bor på Stengetsgatan och oss villaägare i omgivningarna. Ett nollalternativ är svårt att motivera politiskt.

När beslutet är taget och protokollet justerat någon gång i slutet av mars går det förstås att överklaga till Länsstyrelsen / Mark och Miljödomstolen för att få frågan prövad. Det är då mycket viktigt att så många som möjligt av de närmast kringboende gör sina röster hörda under den tid man har på sig. Särskilt boende på Bisamgatan,  Ekorregatan och Långedragsvägen. Men skriv och ring gärna till Byggnadsnämndens ledamöter och gör din röst hörd!

Det finns en del rättsfall där planer har underkänts av liknande skäl som i detta fall.

Tala med dina grannar, särskilt i detta närområde, det är inte alla som tidigare har anmält intresse så att de får detta meddelande. Om du inte redan är medlem i ÄEF, bli gärna det, allt du behöver veta finns på www.äef.nu. Vill du engagera dig i föreningen, kontakta gärna mig, sammankallande i valberedningen. Det är snart årsmöte….gör det nu!

Bengt Boman, Toredammsansvarig ÄEF

2/3 Det drar ihop sej till årsmöte igen

Styrelsen planerar att hålla årsmötet på samma sätt som det tidigare (försenade) årsmötet i höstas. 

Det kommer att hållas (avslutas) fredagen 9 april 2021.

Vi kommer att skicka ut material tre veckor innan till samtliga medlemmar, och även publicera  på hemsidan, så har ni tid att gå igenom och även komma med synpunkter och förslag. 

17/2 Göteborgs ”Startplan 2021” drar igång

En startplan är tydligen ett instrument som visar att planeringsprocessen går in i ett mer aktivt skede. Enligt informationen på stadens hemsida innebär det bland annat följande:

”Inför varje år tar byggnadsnämnden beslut om vilka detaljplaner och program som avses startas under året. Startplanen är en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att stadens detaljplanering och utbyggnad följer stadens översiktsplan, mål och strategier. Det gäller såväl i vilka områden som föreslås detaljplaneras som innehållet i kommande detaljplaner. Underlag för arbetet med startplan är stadens planeringsbehov, politiska mål, program, positiva planbesked och andra kommunala beslut. ”

Hela Startplan 2021 hittar du HÄR.

Där finns åtminstone två projekt som vi i ÄEF intresserar oss för:

  • Älvsborg, Långedrags båtvarv, ärende 0713/14 (Hos oss kallat Pejlingsgatan)
  • Etapp 1 ur Program Redegatan, bostäder och service mm., ärende 0725/19