17/2 Göteborgs ”Startplan 2021” drar igång

En startplan är tydligen ett instrument som visar att planeringsprocessen går in i ett mer aktivt skede. Enligt informationen på stadens hemsida innebär det bland annat följande:

”Inför varje år tar byggnadsnämnden beslut om vilka detaljplaner och program som avses startas under året. Startplanen är en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att stadens detaljplanering och utbyggnad följer stadens översiktsplan, mål och strategier. Det gäller såväl i vilka områden som föreslås detaljplaneras som innehållet i kommande detaljplaner. Underlag för arbetet med startplan är stadens planeringsbehov, politiska mål, program, positiva planbesked och andra kommunala beslut. ”

Hela Startplan 2021 hittar du HÄR.

Där finns åtminstone två projekt som vi i ÄEF intresserar oss för:

  • Älvsborg, Långedrags båtvarv, ärende 0713/14 (Hos oss kallat Pejlingsgatan)
  • Etapp 1 ur Program Redegatan, bostäder och service mm., ärende 0725/19
Posted in Uncategorized.