29/10 Gisela Rose: Behåll avgiften – ser framåt!

Tack för löpande information. Alltid uppskattad, att ni bevakar aktiviteterna i Älvsborg. En avgift med 100:- är ett mycket litet bidrag.Ser fram emot framtida insatser när pandemins är avklarad.

Posted in Uncategorized.