1/11 Håkan Höjer: Få med nyinflyttade i ÄEF!

Många kloka saker har blivit sagda. Även jag instämmer i bibehållen årsavgift och det akuta behovet av medlemsrekrytering. Vad gäller nyinflyttade på olika adresser inom Älvsborg har jag länge funderat på möjligheten att rikta ett särskilt välkomstbrev till dessa från ÄEF. Har genom åren märkt att väldigt många boende i Älvsborg, säkert en majoritet, inte ens vet om att föreningen existerar. Bland många av dessa gömmer det sig sannolikt en hel del potentiella medlemmar och en första åtgärd skulle kunna vara att kontakta de nyinflyttade.

Föreslår därför styrelsen konkret att man överväger en regelbunden återkommande sökning (kvartalsvis?) på Booli.se/slutpriser eller någon motsvarande nättjänst där man relativt enkelt kan följa ägarbyten i området. Sedan borde det inte vara omöjligt att rikta ett särskilt välkomstutskick till dessa adresser med möjlighet att gå med som medlem i denna eminenta förening!

Posted in Uncategorized.