27/10 Charlotte Barouma: Sänk inte – rekrytera medlemmar

Hej! Instämmer i tidigare inlägg vad gäller att styrelsen gör ett fantastiskt arbete.

Jag tror absolut inte heller att man ska sänka medlemsavgiften. Det ger fel signal om föreningens betydelse och alla är vana vid 100 kr.
Lägg hellre pengarna på medlemsrekrytering. Där tycker jag att Bengt Bomans förslag om ett infoblad/broschyr om föreningens pågående aktiviteter och bevakningar inte alls är dumt. Kan mailas till medlemmar som också kan värva nya ”digitalt,”  t ex bland grannar.

Till sist vill jag säga att hemsidan är värdefull – men kolla gärna på  länkar som inte fungerar längre och datera allt som skrivs. Tiden går så fort och saker blir inaktuella…… Ett ansvarsfullt styrelseuppdrag som inte kan förväntas utföras helt gratis.

Posted in Uncategorized.