29/10 Raimo Lindström: Instämmer – gör något!

Instämmer i tidigare inlägg. Sänk inte årsavgiften! Gör något istället. Friluftspromenad eller dylikt. Uppdatera hemsidan.

Posted in Uncategorized.