28/10 Anders Balte: Sänk inte medlemsavgiften + skicka SMS

Jag tycker inte att ÄEF skall sänka medlemsavgiften till 50 kr utan bibehålla 100kr. Redan 100 kr är en låg medlemsavgift och pengarna behövs väl för att kunna värva nya medlemmar.

Tips: När det gäller påminnelser för de som inte betalat sina medlemsavgifter i tid så kan sms till vederbörandes telefon-nummer vara ett effektivt sätta att fräscha upp minnet. Email drunknar lätt i floden av meddelanden.

Posted in Uncategorized.