28/10 Lars Dimming: Betalar gärna 100 kr i årsavgift

100 kronor i årsavgift för medlemskap i Älvsborgs Egnahemsförening betalar jag gärna. Jag hoppas verkligen att styrelsen inte halverar årsavgiften. Vår förening behöver en kassa för att driva verksamheten vidare.  Coronatiderna kommer inte att fortsätta plåga mänskligheten för all evighet. Det kommer andra tider, då ska vi jubla och vara rustade för framtiden.

Posted in Uncategorized.