20/10 Bengt Boman: Tryck ny broschyr som medlemmarna delar ut. Sänk inte medlemsavgiften

Här kommer mitt inlägg till ”Korrespondensårsmötet”, jag hoppas att många medlemmar hör av sig med respons på initiativet!

Under årsmötespunkterna ”Fastställande av årsavgift” och ”Motion från medlemmar” vill jag föreslå årsmötet att fastställa 2021 års medlemsavgift till 100 kronor.

Skälet till detta är att det redovisade medlemstappet fodrar omfattande och säkerligen kostsamma åtgärder för att söka återta en önskvärd nivå om minst 400 medlemmar.

Förslag:

  1. Tryck upp en ny broschyr i färg med information om ÄEF. Lägg tonvikt på planfrågor och lägg dit kartan från hemsidan med namn vid ”plupparna” och informationstext om läget på nästföljande sida. Redovisa även andra planprojekt som kommunen har på sin hemsida. Byggfrågor och trafik är medlemmarnas i särklass största intresse. Gör en preliminär plan med datum för styrelsemöten, årsmöte och andra aktiviteter för resten av 2020  och det kommande året och lägg in den i broschyren, jämför Hembygdsföreningens vår- och höstblad. En punkt kunde vara ” Älvsborg under 400 år” med föredrag av kunnig historiker, lämpligen Per Persson från museet som vi haft förut. Sist men inte minst; Distribueras kuverterat med post,  kanske rentav i två exemplar för utdelning, till samtliga medlemmar senast under november månad.
  2. I samma kuvert som broschyren distribueras uppmaningen att betala in medlemsavgiften, inklusive påtryckt inbetalningskort på särskilt blad. Jag tror att det digitalt distribuerade uppmaningarna att betala medlemsavgiften har låg genomslagskraft och försvinner ”i flödet” som det heter, särskilt när många mindre välorganiserat digitaliserade medlemmar skall hantera detta i telefonen. Medlemstappet är ju faktiskt tidsmässigt kopplat till genomslaget för övergången till e-postutskick. Låter inte modernt, men bör prövas.
  3. Det är i mina ögon högst osannolikt att någon som verkligen överväger att  lämna föreningen ändå stannar kvar genom att få avgiften halverad med en femtilapp. Risken är i stället att många uppfattar sänkningen som en bekräftelse på inaktivitet som kan komma att fortsätta framöver.
  4. Uppdatera hemsidan betydligt oftare, särskilt i sådana tider som nu är det ju hemsidan som kan kompensera något för fysiska aktiviteter. (PS Hur många besökare har hemsidan egentligen ?)
Posted in Uncategorized.