20/10 Sten Åke Åström: Medlemmarna bör värva en granne. Sänk inte medlemsavgiften

Jag vill ansluta till frågan om det låga medlemsantalet som redan är nämnt i verksamhetsberättelsen.

Med bara ca 283 medlemmar får styrelsen inte den betydelse och kraft bakom sig i arbetet mot myndigheter och andra motparter. Jag är oroad över denna situation.

Mitt förslag är att förutom traditionella metoder som infoblad i brevlådor  annonsering i Göteborg Direkt mm även nyttja de befintliga medlemmarna. Dessa (vi) görs uppmärksamma på problemet och  uppmanas att värva en ny medlem tex en granne. För att underlätta värvningen kan styrelsen  göra en lista på bra argument för medlemskap.

Mot bakgrund av nödvändig medlemsvärvning borde vi bibehålla den normala medlemsavgiften 100 kr.

Posted in Uncategorized.