Bevara Roddföreningens hållplats!

2024-05-17: Västtrafik planerar att lägga ned Roddföreningens hållplats. Skälen man anför är flera:

  1. Det är för få passagerare
  2. Man kan spara 1 minut i tidtabellen
  3. Platsen är för kort för de nya 45-metersvagnarna

Vi i Älvsborgs Egnahemsförening har motsatt oss detta med följande argument:

  1. De boende på Vässingsö (Ängholmsgatan, Västerhavsvägen, Pejlingsgatan, Rodergatan, Styrbordsgatan, Regattagatan, Babordsgatan, delar av Saltholmsgatan) får mycket längre till kollektivtrafik.
  2. Detta drabbar särskilt passagerare som ungdomar och körkortslösa äldre.
  3. Även om utrymmet är kort är det sannolikt väldigt sällan som hela 45-metersvagnen behöver använda hela sin längd.
  4. Hållplatsen fungerar som en dämpning av hastigheten på Saltholmsgatan.

Dessutom är ju väntkuren vid Roddföreningen den enda återstående av de ursprungliga, och dessutom kulturskyddad.

Men vi har bara fått intetsägande och irrelevanta svar från Västtrafik enligt ovan, varför vi nu anser att vi får försöka lägga mer kraft bakom orden och visa att det är inte bara en ensam förening som protesterar, utan att ett stort antal personer är berörda.

Vi ber er därför skriva på en namnlista med kravet att Roddföreningen skall få vara kvar. Det är viktigt att ALLA i ett hushåll skriver under, eftersom alla kan behöva åka spårvagn vid olika tillfällen. Vad som behövs är namn och adress.

Ni kan också skriva på genom att skicka namn och adress till: sekreterare@aef.nu så fyller vi i en lista.

Bästa hälsningar Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård, styrelsens sekreterare www.äef.nu

Lägga ner Roddföreningens hållplats – nej tack!

2023-0902: Vi nås via pressen av förslag att lägga ner Roddföreningens hållplats. Det tycker vi är en dum och dålig idé, och har tillskrivit Västtrafik, Spårvägen, diverse politiker (Attenius, Magnusson och Wannholt) samt GP. Brevet hittar du här.

Om ni också tycker det är en dålig idé att lägga ner Roddföreningen, skriv en rad till ordforande@aef.nu . Om vi blir tillräckligt många kan vi skicka ett nytt brev med en massa namnunderskrifter.

Posted in Uncategorized.