ÄEF vill vara sakägare i kultur- och miljöfrågor i vår stadsdel

När ÄEF gjorde välargumenterade invändningar mot att bebygga grönområdet på Billingen (vid Nya Varvet) avfärdades dessa av Mark- och miljödomstolen. Detta eftersom ÄEF inte ansågs ha ”kulturfrågor” som viktigaste ämnesområde. Det var givetvis en patetisk undanflykt för att slippa göra faktiska bedömningar av våra argument, och för att planerna skall kunna ha sin gång.

Men vi i ÄEF ger oss inte så lätt. Vi har skrivit ett brev till Mom-domstolen som du hittar här. Vi återkommer med utvecklingen. Själva domen hittar du här.

Posted in Uncategorized.