Billingegatan på samråd – grönområde ska bli tomter

Byggnadsnämnden har i dagarna skickat ut inbjudan till samråd angående upprättande av detaljplan runt Billingegatan. Detta strider mot den befintliga Översiktsplanen.

Den innebär att delar av ett område som nu är planerat som grönområde görs om till fastigheter med bebyggelse. Vi i ÄEF är tveksamma till ytterligare intrång i redan svårt kringskurna grönområden och planerar att skriva en inlaga om detta. Om du som medlem eller besökare är intresserad av att bidra i denna fråga, gör ett inlägg här nedan, eller skriv till ordförande@aef.nu

Se vidare på vår sida om Billingen

Posted in Uncategorized.