Träd gör stor nytta i staden

Träd gör mycket nytta i staden: Projekt I-Tree

Forskare har mätt stam och krona på träd i stadsmiljö och kommit fram till att träd gör mycket nytta.

I Stockholm fångar träden upp luftföroreningar motsvarande 99 miljoner kronor i samhällsnytta. Björkarna i Luleås stadskärna fångar upp kol som motsvarar ett årligt koldioxidutsläpp från 1600 personbilar. Trädens kronor lagrar regnvatten, även barrträd gör detta.

För att nå bästa nytta är det viktigt att det finns många olika arter i trädgårdar och parker. Upp till 50% av städernas gröna kapital finns i privata trädgårdar.

Projekt I-Tree Eco har utvecklats av USAs motsvarighet till Skogsstyrelsen och Jordbruksdepartementet. I Sveriga har forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och 26 olika orgnaisationer – bostadbolag, kommuner m. fl. deltagit i projekt I-Tree Sverige.

Lilian Hallin

Posted in Uncategorized.