Arne Persson: Apropå utvecklingen vid Redegatan – Agenda 2030 Väst

Varför Redegatan?
I samband med tillkomsten av överfarten vid Gnistängsmotet bestämdes att entrén till Älvsborg skulle flyttas till Fågelvägen. Ett stort antal gupp anlades på östra delen av Torgny Segerstedtsgatan för att få trafiken via Fågelvägen.

Därmed blev Redegatan i princip stadsdelen centrum. Många av dagens byggnader och lokaler där skulle kunna dubbelutnyttjas för att tillgodose det som nu krävs av stadsdelarna.

Enligt önskemålen, som framgår i den bifogade filen  ”Information till ÄEF aug 2021 ” önskar man helst omedelbar aktion, som skulle kunna ske om man istället för 1350 lägenheter, som sänker stadsdelen Älvsborg använder området för att lyfta stadsdelen och dess småskaliga fastigheter.

Jag har svårt att hitta andra områden inom Älvsborg som skulle passa bättre än Redegatan men det kan vara intressant att konsekvensanalysera alternativ.

Det är möjligt att Socialnämnden sydväst i första hand tänker på enbart Opaltorget i sydväst, men då är risken stor att vi får 1350 lägenheter inom Redegatan.
Jag en bifogar här en mycket kort information om AGENDA 2030 I VÄST, PROJEKTET STADSLANDET I GÖTEBORG samt
CIRKULÄR EKONOMI OCH DELNINGSEKONOMI. Socialnämnd Sydväst har gjort förstudien för cirkulär ekonomi.

Arne  Persson, styrelseledamot ÄEF

Posted in Redegatan.