Bättre kan ni, GKSS

Den alltför förbjudande skylten är nertagen, och ingen skylt på grinden, gott så.

Men vid sidan har man satt upp en skylt ”Endast för medlemmar och deras gäster”.

Det är väl ok om man avser förtöjning, men det kan missuppfattas att gälla även flanörer och publik till regattor.

Men lägg till ”Förtöjning” så är det löst.

Posted in Uncategorized.