Juni 2021: Nytt initiativ för att påverka planprocessen för Redegatan

Vår styrelsemedlem Arne Persson, tillika medlem i föreningen Staden Vi Vill Ha har tagit initiativ till att skapa ett större medborgarinflytande i planprocessen kring Redegatan. Han var på ett möte med Socialnämnd Sydväst som svarar positivt på förslaget. Se vidare på sidan om Redegatan.

Posted in Uncategorized.