Juni 2021: Källfelt positiva till förbättrad GC-väg Röda Sten-Nya Varvet

Idag var ÄEF i kontakt med Källfelts Byggnads AB angående GC-vägen mellan Röda Sten och Nya Varvet, eftersom ett optimalt utförande kräver ett visst intrång på deras mark.

De var dock mycket positiva till förslaget, som ju gynnar dem med bättre tillgång till Nya Varvet.

Vi gick en sväng på det stället där det är som smalast, mellan deras hus och höga staket och skrotgården och berget. Detta ställe kan anas på några av de nya visionsbilderna som finns på Rödastensidan.

Trots att det skulle innebära intrång trodde att det skulle nog kunna ordnas på något sätt. Viktigt dock att det inte krockar med deras framtidsplaner, även om dessa just nu är tämligen nebulösa. Det måste till någon form av överenskommelse med kommunen, som vi ju får hoppas är intresserade.

Posted in Uncategorized.