1/11 Håkan Höjer: Få med nyinflyttade i ÄEF!

Många kloka saker har blivit sagda. Även jag instämmer i bibehållen årsavgift och det akuta behovet av medlemsrekrytering. Vad gäller nyinflyttade på olika adresser inom Älvsborg har jag länge funderat på möjligheten att rikta ett särskilt välkomstbrev till dessa från ÄEF. Har genom åren märkt att väldigt många boende i Älvsborg, säkert en majoritet, inte ens vet om att föreningen existerar. Bland många av dessa gömmer det sig sannolikt en hel del potentiella medlemmar och en första åtgärd skulle kunna vara att kontakta de nyinflyttade.

Föreslår därför styrelsen konkret att man överväger en regelbunden återkommande sökning (kvartalsvis?) på Booli.se/slutpriser eller någon motsvarande nättjänst där man relativt enkelt kan följa ägarbyten i området. Sedan borde det inte vara omöjligt att rikta ett särskilt välkomstutskick till dessa adresser med möjlighet att gå med som medlem i denna eminenta förening!

27/10 Charlotte Barouma: Sänk inte – rekrytera medlemmar

Hej! Instämmer i tidigare inlägg vad gäller att styrelsen gör ett fantastiskt arbete.

Jag tror absolut inte heller att man ska sänka medlemsavgiften. Det ger fel signal om föreningens betydelse och alla är vana vid 100 kr.
Lägg hellre pengarna på medlemsrekrytering. Där tycker jag att Bengt Bomans förslag om ett infoblad/broschyr om föreningens pågående aktiviteter och bevakningar inte alls är dumt. Kan mailas till medlemmar som också kan värva nya ”digitalt,”  t ex bland grannar.

Till sist vill jag säga att hemsidan är värdefull – men kolla gärna på  länkar som inte fungerar längre och datera allt som skrivs. Tiden går så fort och saker blir inaktuella…… Ett ansvarsfullt styrelseuppdrag som inte kan förväntas utföras helt gratis.

28/10 Anders Balte: Sänk inte medlemsavgiften + skicka SMS

Jag tycker inte att ÄEF skall sänka medlemsavgiften till 50 kr utan bibehålla 100kr. Redan 100 kr är en låg medlemsavgift och pengarna behövs väl för att kunna värva nya medlemmar.

Tips: När det gäller påminnelser för de som inte betalat sina medlemsavgifter i tid så kan sms till vederbörandes telefon-nummer vara ett effektivt sätta att fräscha upp minnet. Email drunknar lätt i floden av meddelanden.

28/10 Lars Dimming: Betalar gärna 100 kr i årsavgift

100 kronor i årsavgift för medlemskap i Älvsborgs Egnahemsförening betalar jag gärna. Jag hoppas verkligen att styrelsen inte halverar årsavgiften. Vår förening behöver en kassa för att driva verksamheten vidare.  Coronatiderna kommer inte att fortsätta plåga mänskligheten för all evighet. Det kommer andra tider, då ska vi jubla och vara rustade för framtiden.

20/10 Bengt Boman: Tryck ny broschyr som medlemmarna delar ut. Sänk inte medlemsavgiften

Här kommer mitt inlägg till ”Korrespondensårsmötet”, jag hoppas att många medlemmar hör av sig med respons på initiativet!

Under årsmötespunkterna ”Fastställande av årsavgift” och ”Motion från medlemmar” vill jag föreslå årsmötet att fastställa 2021 års medlemsavgift till 100 kronor.

Skälet till detta är att det redovisade medlemstappet fodrar omfattande och säkerligen kostsamma åtgärder för att söka återta en önskvärd nivå om minst 400 medlemmar.

Förslag:

  1. Tryck upp en ny broschyr i färg med information om ÄEF. Lägg tonvikt på planfrågor och lägg dit kartan från hemsidan med namn vid ”plupparna” och informationstext om läget på nästföljande sida. Redovisa även andra planprojekt som kommunen har på sin hemsida. Byggfrågor och trafik är medlemmarnas i särklass största intresse. Gör en preliminär plan med datum för styrelsemöten, årsmöte och andra aktiviteter för resten av 2020  och det kommande året och lägg in den i broschyren, jämför Hembygdsföreningens vår- och höstblad. En punkt kunde vara ” Älvsborg under 400 år” med föredrag av kunnig historiker, lämpligen Per Persson från museet som vi haft förut. Sist men inte minst; Distribueras kuverterat med post,  kanske rentav i två exemplar för utdelning, till samtliga medlemmar senast under november månad.
  2. I samma kuvert som broschyren distribueras uppmaningen att betala in medlemsavgiften, inklusive påtryckt inbetalningskort på särskilt blad. Jag tror att det digitalt distribuerade uppmaningarna att betala medlemsavgiften har låg genomslagskraft och försvinner ”i flödet” som det heter, särskilt när många mindre välorganiserat digitaliserade medlemmar skall hantera detta i telefonen. Medlemstappet är ju faktiskt tidsmässigt kopplat till genomslaget för övergången till e-postutskick. Låter inte modernt, men bör prövas.
  3. Det är i mina ögon högst osannolikt att någon som verkligen överväger att  lämna föreningen ändå stannar kvar genom att få avgiften halverad med en femtilapp. Risken är i stället att många uppfattar sänkningen som en bekräftelse på inaktivitet som kan komma att fortsätta framöver.
  4. Uppdatera hemsidan betydligt oftare, särskilt i sådana tider som nu är det ju hemsidan som kan kompensera något för fysiska aktiviteter. (PS Hur många besökare har hemsidan egentligen ?)

20/10 Sten Åke Åström: Medlemmarna bör värva en granne. Sänk inte medlemsavgiften

Jag vill ansluta till frågan om det låga medlemsantalet som redan är nämnt i verksamhetsberättelsen.

Med bara ca 283 medlemmar får styrelsen inte den betydelse och kraft bakom sig i arbetet mot myndigheter och andra motparter. Jag är oroad över denna situation.

Mitt förslag är att förutom traditionella metoder som infoblad i brevlådor  annonsering i Göteborg Direkt mm även nyttja de befintliga medlemmarna. Dessa (vi) görs uppmärksamma på problemet och  uppmanas att värva en ny medlem tex en granne. För att underlätta värvningen kan styrelsen  göra en lista på bra argument för medlemskap.

Mot bakgrund av nödvändig medlemsvärvning borde vi bibehålla den normala medlemsavgiften 100 kr.

20/10 Kerstin Lidbeck: Fortsätt så!

Jag skriver under på allt och tycker att ni gör ett fantastiskt jobb i styrelsen! Synd att medlemsantalet sjunker, men det är nog dels unga nyinflyttade, som inte ha tid och ork  med mer än livets vardag och dels gamlingar, som har gett upp om den här kommunens dårskaper. Jag hejar på er och försöker sprida att ni finns!