Gång- och cykelväg Röda sten – Nya varvet snart uppe till behandling i Park-och Naturnämnden

Park- och Naturnämnden har haft mycket att göra, men tjänstemännen hoppas nu att ärendet skall vara berett och klart till nämndsammanträdet 25 april.

Dock finns vissa tvivel på att rekommendationen kommer att vara att stödja förslaget, dels på grund av resursfrågor; det är tekniskt komplicerat och kan bli dyrt att bygga, dels för att P&N står inför omorganisering.

Vi får alltså inrikta oss på att försöka påverka politikerna vilket vi kommer att göra med brev till representanterna i nämnden.

Känner själva  ni någon politiker så påverka!

Känner ni någon med tekniska kunskaper för träbyggnation i kustnära omåden – tipsa oss!

Posted in Uncategorized.