Sista chansen för synpunkter på exploatering vid Billingegatan!

ÄEF har fått ”Underrättelse om granskning” av kommunens förslag till detaljplan i området. Granskning skall pågå 16 mars – 6 april 2022. Underrättelsen ligger på Billingesidan, med länkar till hela materialet. Där finns också adress och länkar som man kan använda för att komma med ytterligare synpunkter.

 

Posted in Uncategorized.