4/11 Anders Ellegård: Årsmötet 2020 avslutat

Årsmötet är nu avslutat och jag tackar alla som kommit med synpunkter, förslag och hejarop. Det uppskattas! Den kanske tydligaste synpunkten som inkommit är: Rör inte vår medlemsavgift på 100:-!

Men också att vi skall satsa mer på medlemsvärvning och även förslag på hur det skall gå till.

Styrelsen tackar!

Vi har inte sett någon resa tvivel på den avgående styrelsens ansvarsfrihet, eller andra förslag vad gäller ny styrelse och valberedning, inte heller några frågor vad gäller verksamhetsberättelse eller ekonomisk rapport. Vi tolkar det som att den avgående styrelsen har fått ansvarsfrihet av stämman, samt att den föreslagna styrelsen och valberedningen är vald.

Vi kommer därför att inom en snar framtid ha ett konstituerande styrelsemöte där vi fördelar styrelseplatser, och där vi också diskuterar de förslag som kom fram under årsmötet. Information kommer att läggas ut här, samt i ett medlemsutskick.

Naturligtvis är alla fortsatt välkomna med inlägg och korrespondens till oss, antingen per brev eller mail!

Posted in Uncategorized.