20/10 Ebbe Fors: Sänk inte medlemsavgiften

Jag anser inte att medlemsavgiften skall sänkas till 50.- p.g.a. färre aktiviteter under 2020. Vi kan gott behålla årsavgiften 100.- som vi är vana vid att betala.

Det kanske blir så att kommande aktiviteter under 2021 kan bli något dyrare och då är det bra att behålla avgiften på 100.- En liten buffert m.a.o.

Posted in Uncategorized.