28/4 2020: Skall vi försöka oss på ett årsmöte på distans?

Styrelsen diskuterar just nu möjligheten att hålla årsmötet på distans, naturligtvis på grund av rådande omständigheter när vi inte kan träffas som vi brukar. Vi diskuterar t ex att skicka ut handlingar och förslag till medlemmarna, och att ni sedan får rösta via mail, hemsidan, eller genom att skicka brev.

Denna möjlighet finns naturligtvis inte i stadgarna, som inte förutsåg så extrema händelser som dem vi upplever just nu. Men på något sätt vill vi gå vidare.

Själva mötet med föredrag och musik skall vi självklart försöka hålla så snart det går, men då kanske frikopplat från årsmötet.

Vad tycker ni medlemmar? Hör gärna av er till oss via mail eller på annat sätt.

Anders Ellegård, ordförande ÄEF

Posted in Uncategorized.