ÄEFs synpunkter på nya parkeringar vid Långedrag

Vi skickade nedanstående skrivelse till Stadsbyggnadskontoret:

Stadsbyggnadskontoret
Köpmansgatan 20
403 17 Göteborg

Göteborg 24 januari 2020

Ang. Ärendenummer BN 2019-010405

I rubricerade ämne vill vi från Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) anföra följande:

  1. Vi finner avsaknaden av koordination och samarbete mellan stadens kontor och nämnder anmärkningsvärd. Stadsledningskontoret avslutade för ett drygt halvår sedan en utredning som kom till slutsatsen att inga fler parkeringsplatser behövs. Detta är en slutsats som ÄEF stöder, liksom skärgårdsborna genom sitt organ Södra Skärgården i Samverkan”.
  2. Det framgår av ansökan att parkeringarna vid Saltholmen skall ombildas till tillståndsplatser, och att detta skulle vara en orsak till att fler platser behövs. Detta initiativ av Trafikkontoret grusades av Kommunfullmäktiges beslut i maj 2016 om att erbjuda boende egen förhyrd parkeringsplats. Om Kommunfullmäktiges beslut nu har rivits upp, eller bara ignoreras av Trafikkontoret framgår inte. Tillståndsplatser skulle också minska behovet av ytterligare parkeringsplatser, inte öka det.
  3. Vi ställer oss ytterligt tveksamma till ”tillfälligt bygglov”. Erfarenhet visar att det som en gång har blivit parkering fortsätter att vara parkering, och att den dessutom har en tendens att växa. Parkeringen vid Rattgatan började för många år sedan som spontanparkering på ett (förmodligen illegalt) fylle utanför spårvägsbanken. Den har nu permanentats och utvidgats.
  4. Vi finner kommunens princip med parkeringar i de mest attraktiva och havsnära lägena i Göteborg sorglig.
  5. Tillfälliga parkeringsplatser under högbeläggningstid finns i överflöd på Hinsholmens båtuppläggningsplats (GREFAB). Dessa skulle kunna göras mer tillgängliga för sommargästerna genom skyttelbussar till Saltholmen under högtrafik.
  6. Istället för att utöka parkering och därmed biltrafik längs Saltholmsgatan och genom Älvsborg längs Torgny Segerstedtsgatan förordar vi en att man skapar ytterligare angöringspunkter för färjetrafiken, och att parkeringar ordnas i anslutning till detta.
  7. Saltholmen bör prioriteras för kollektivtrafik; spårvagn och buss, gärna med fler destinationer än för närvarande.
  8. Trafiksäkerheten för gående och cyklister mellan Saltholmen och Långedrag måste förbättras, inte försämras.

Vi yrkar att bygglovsansökan i detta ärende avslås.
Dag som ovan
Älvsborgs Egnahemsförening
Anders Ellegård
Ordförande

SE MERA PÅ UNDER ”PROJEKT VI ARBETAR MED”

Posted in Uncategorized.