Kaj 568 vid Ryahamnen i Göteborg – förslaget nedlagt

2020-08-11 Epost från Göteborgs Hamn meddelar att upprustningen av gamla Kaj 568 inte längre är aktuell:

2020-01-31 Telefonsamtal från Göteborgs Hamn – Anders Ellegård

Göteborgs Hamns handläggare ringde upp och förklarade följande i anslutning till våra frågor nedan:

 1. De olika förnybara råvarorna är dieselkvaliteter av vegetabiliska oljor. Hamnen kommer att återkomma med ytterligare beskrivningar, men raffinaderiet vill inte specificera de exakta komponenterna, förebärande industrihemligheter.
 2. Pass
 3. Inga gasformiga komponenter
 4. Preem är det raffinaderi som skall bearbeta komponenterna
 5. Pass, men troligen något förändrade vegetabiliska oljor
 6. Ingen gas
 7. Ny pipeline (om sådan skall byggas) kommer att gå i befintliga ledningsgator förbi Rya Skog.
 8. Riskanalysen kommer att ske i samband med Miljökonsekvensbedömningen (MKB) som skall skickas in till Mark och Miljödomstolen. Det kommer att bli nytt samråd på denna.

Hamnen har gjort en utvärdering av kumulativa och övergripande riskar för hela raffinaderiverksamheten, som de kallar ”Dominoutredning”. Men denna har inte uppgraderats med denna nya verksamhet.

ÄEF begärde att få se denna utredning.

ÄEF begärde att få skriftliga svar på ovanstående.

ÄEF har erhållit bifogade inbjudan till samråd angående ombyggnad av Kaj 568 i Ryahamnen.

Vi skickade 200115 nedanstående synpunkter till Göteborgs Hamn, med kopia till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB):

I anslutning till rubricerade ämne vill Älvsborgs Egnahemsförening ha svar på följande frågor:

 1. Vilka ” Olika förnybara råvaror” är det som skall importeras? Beskrivningen måste preciseras; ”olika vegetabiliska och animaliska oljor” är inte uttömmande.
 2. Vad innebär ”raffineringen” av dessa produkter, dvs vilka produkter skall lastas ut?
 3. Kan det i något fall bli fråga om gasformiga produkter?
 4. Vem skall raffinera produkterna?
 5. Vilka ”färdiga produkter” skall lastas ut?
 6. Om det blir gasformiga produkter, hur ser sammanlänkningen med den planerade LNG-hamnen och dess verksamhet ut?
 7. Hur kommer anläggningen av en ny pipeline att påverka naturskyddsområdet Rya Skog?
 8. I underlaget står att GHAB ”kommer att genomföra” en riskanalys. ÄEF anser att en sådan måste vara genomförd och skickad på samråd innan beslut tas om tillåtlighet för ytterligare planerade aktiviteter

ÄEF efterlyser också ett helhetsperspektiv på säkerhetsläget i fossilenergihamnarna.

Vi, som boende på södra sidan älven, de närmaste mindre än 1 km från aktiviteterna kräver att få ta del av den samlade bedömningen av risker och effekter, samt den kumulativa effekten av att bygga ut och diversifiera verksamheterna.

Det går inte att se hamnverksamheten som skild från de produkter och processer som hanteras, och det går inte att skylla på en enstaka aktör när en större olycka med katastrofala följder inträffar.

Anders Ellegård
Älvsborgs Egnahemsförening
Ordförande

Inbjudan till samråd 20191212

Samrådsunderlag 20191212

Anders Ellegård

Posted in Uncategorized.