Möte om detaljplan för Långedrags båtvarv

ÄEF sammankallade ett möte angående planen att bygga bostäder på platsen för Långedrags båtvarv. Våra frågor:

  • Har processen skötts på ett transparent och gediget sätt?
  • Är slutsatserna av olika undersökningar (miljö, trafik, allmänintresse etc) väl grundade och korrekta?
  • Är det rimligt att kommunen skjuter till allmän mark för att möjliggöra maximal exploatering?
  • Tillgodoser byggandet av dessa bostäder något viktigt behov i kommunen?
  • Tillgodoser planen allmänhetens tillgång till vattenområdet?
  • Tillgodoser planen behovet av havs- och vattenrelaterade aktiviteter och verksamheter?
  • Skapar planen en attraktiv och intressant miljö för göteborgare och besökare?

Ett 50-tal intresserade deltog i mötet. En sammanfattning av diskussionerna finns här.

Vi har lagt upp mängder av dokument angående planen:

Själva planen och underlagen finns här.

Annan information finns här.

ÄEFs sida om Långedrags båtvarv finns här.

Posted in Uncategorized.